Emilia Barabasz adwokatka

prawo autorskie i prawa pokrewne, kontrakty, prawo kultury i nauki, komercjalizacja badań naukowych, fundusze europejskie, prawa człowieka

Właścicielka Kancelarii. Adwokatka w Izbie Adwokackiej w Warszawie od 2012 roku. W swojej praktyce skupia się na własności intelektualnej (w szczególności prawie autorskim i prawach pokrewnych i komercjalizacji badań naukowych), prawie kultury i nauki oraz obsłudze prawnej projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskich. Doradza w szczególności instytucjom kultury, fundacjom, twórcom, artystom i innym podmiotom działającym w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji integracja europejska, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

Jest Przewodniczącą Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz współzałożycielką inicjatywy lgbt+prawnicy. Pracuje pro bono na rzecz wywalczenia równych praw dla osób LGBT+ w Polsce. Za swoje “konsekwentne zaangażowanie i wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka” otrzymała w 2019 roku wyróżnienie z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara. Wyróżniona jako “Zasłużona dla równości” przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Agnieszka Gargas-Zielińska radczyni prawna

prawo autorskie i prawa pokrewne, dostęp do informacji publicznej, RODO, prawo gospodarcze, prawo spółek

Radczyni prawna w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2020 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Université Paris-Est-Créteil
w ramach programu Erasmus+. W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Od lat aktywnie działa społecznie w organizacjach pozarządowych, w szczególności zajmujących siętematyką miejską i społeczną kontrolą działalności organów samorządu. Współpracuje pro bono z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

Martyna Krzysztofińska aplikantka radcowska

komercjalizacja badań naukowych, fundusze europejskie, praw autorskie i prawa pokrewne, prawa człowieka

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła z wyróżnieniem, w pracy magisterskiej łącząc zainteresowanie prawami człowieka i prawem Unii Europejskiej. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała studiując na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu oraz odbywając staż w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Brukseli, gdzie współorganizowała i brała udział w licznych oficjalnych wydarzeniach na szczeblu europejskim dotyczących m.in. zagadnień niedyskryminacji, praworządności i ochrony działaczy na rzecz praw człowieka.

Działa w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce, gdzie pełni funkcję Koordynatorki Programu „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog”, realizując projekty z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i dyplomacji. Absolwentka anglojęzycznej specjalizacji Organizacje Międzynarodowe w ramach Europejskiej Akademii Dyplomacji,

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej, w szczególności obsługą prawną projektów B+R finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, kontraktami prawno-autorskimi i obsługą instytucji kultury.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Antonina Dębska aplikantka adwokacka

dobra osobiste, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona danych osobowych, prawa człowieka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka adwokacka.

Studentka studiów podyplomowych “Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pt. “Oddziaływanie ochrony praw człowieka na system ochrony dóbr osobistych” przygotowywaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Janiszewskiej.

Współzałożycielka i wieloletnia Prezeska Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Współtwórczyni cyklu spotkań „Na gruncie Uniwersytetu”. Odbywała praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się ochroną dóbr osobistych, prawem autorskim i ochroną danych osobowych.

Koordynowała i realizowała projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i praw człowieka. Realizowała projekty w ramach programów „Młodzież w działaniu”, „Erasmus+” i „Korpus Solidarności”. Współpracowała m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Schumana.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z przedstawicielami branży kreatywnej, agencjami eventowymi i marketingowymi.

W ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW studiuje również dziennikarstwo i medioznawstwo spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

Pracuje w języku polskim i angielskim.