• pl
 • en
 • Antonina Dębska

  Aplikanta adwokacka II roku w Izbie Adwokackiej w Warszawie, ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych “Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. W ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW studiowała również dziennikarstwo i medioznawstwo spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

  Autorka publikacji z zakresu ochrony dóbr osobistych. Obroniła pracę magisterską pt. „Oddziaływanie ochrony praw człowieka na system ochrony dóbr osobistych” przygotowywaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Janiszewskiej.

  W czasie studiów – współzałożycielka i wieloletnia Prezeska Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Współtwórczyni cyklu spotkań „Na gruncie Uniwersytetu”. Odbywała praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Koordynowała i realizowała projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i praw człowieka. Realizowała projekty w ramach programów „Młodzież w działaniu”, „Erasmus+” i „Korpus Solidarności”. Współpracowała m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Schumana.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas pracy z przedstawicielami branży kreatywnej, agencjami eventowymi i marketingowymi.

  W Kancelarii zajmuje się ochroną dóbr osobistych, ochroną danych osobowych oraz prawem autorskim i pokrewnym.

  Pracuje w języku polskim i angielskim.

  ul. Puławska 39 lok. 78
  (I p., wejście od dziedzińca)
  02-508 Warszaw​a

   

  t/f: +48 (22) 115 76 09
  biuro@emiliabarabasz.pl

  Kancelaria Adwokacka
  Emilia Barabasz
  NIP: 526-234-67-88

   

  Rachunek bankowy:
  65 1050 1038 1000 0090 8213 1005

  Copyright © Kancelaria Adwokacka Emilia Barabasz, 2023
  Projekt: Marianna Wybieralska
  Programowanie: Michał Sepioło