• pl
 • en
 • Koniec kolejnej sprawy o dobra osobiste przeciwko „Atlasowi Nienawiści”

  18 października 2023

  Dziś dla naszej Kancelarii ważny dzień! Sąd Okręgowy w Radomiu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie o dobra osobiste przeciwko osobom tworzącym Atlas Nienawiści. W sprawie adw. Emilia Barabasz przy wsparciu apl. adw. Antoniny Dębskiej reprezentowała jedną z pozwanych – w ramach współpracy z Miłość nie wyklucza. Pozostali pozwani byli reprezentowani przez adw. Karolinę Gierdal.

  Co się stało w Sądzie?

  Dzisiaj odbyło się ostatnie z zaplanowanych posiedzeń w sprawie. Przygotowane byłyśmy na mowy końcowe. Ale okazało się, że 13.10.2023 roku Powiat wysłał do Sądu pismo, w którym wycofał pozew i zrzekł się roszczenia.

  Na samym początku tej sprawy złożyłyśmy wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na jego nominację przez neo-KRS. Wniosek został oddalony.

  Zaskakująca była dla nas dzisiejsza postawa Sądu. Wcześniejszy przebieg postępowania wskazywał raczej na to, że Sąd przychyli się do stanowiska Powiatu. Postępowanie przewlekało się, a Sąd dopuszczał zeznania wszystkich świadków zgłaszanych przez Powiat, nawet odbiegające od tematu strony internetowej Atlasu Nienawiści. Na poprzednim posiedzeniu przez kilka godzin słuchałyśmy zeznań o Tęczowym Piątku i harcerstwie. Tymczasem dzisiaj Sąd nie tylko nam pogratulował, ale też poinformował nas, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych dowodów nie widział powodów, by uwzględnić powództwo.

  Sąd zasądził też na rzecz każdej z pozwanych osób koszty zastępstwa procesowego w wysokości 7200 zł (podwójnej wysokości stawki minimalnej) ze względu na wysoki nakład pracy pełnomocniczek potrzebny do przeprowadzenia sprawy oraz rodzaj i zawiłość sprawy. Opisywane należności nie będą przekazane Kancelarii – zrzekłyśmy się ich w ramach umowy.

  O co chodziło w sprawie?

  W postępowaniu powód próbował wykazać, że umieszczenie go na stronie internetowej Atlasu Nienawiści (w związku z przyjęciem przez radę powiatu uchwały tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin) naruszyło jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia, renomy i pozbawiło go zaufania potrzebnego do wykonywania zadań publicznych.

  Pozwani wskazywali, że postępowanie miało charakter SLAPPu, a ich zachowanie opierało się na zweryfikowanych informacjach dostępnych w BIP, mieściło się w ramach porządku publicznego i stanowiło działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu.

  Bardzo cieszymy się z dzisiejszego przebiegu posiedzenia, jesteśmy dumne, że mogłyśmy wspierać zespół Atlasu Nienawiści w tej sprawie!

  Masz pytania o ochronę dóbr osobistych? Napisz do nas!

  ul. Puławska 39 lok. 78
  (I p., wejście od dziedzińca)
  02-508 Warszaw​a

   

  t/f: +48 (22) 115 76 09
  biuro@emiliabarabasz.pl

  Kancelaria Adwokacka
  Emilia Barabasz
  NIP: 526-234-67-88

   

  Rachunek bankowy:
  65 1050 1038 1000 0090 8213 1005

  Copyright © Kancelaria Adwokacka Emilia Barabasz, 2023
  Projekt: Marianna Wybieralska
  Programowanie: Michał Sepioło