Blog / internet

Czy artyści dostaną tantiemy za “Wielką Wodę”? Czyli o nowym projekcie zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przewidziano zmiany, które mają m.in. rozwiać dotychczasowe wątpliwości dotyczące przyznania artystom i artystkom uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) za odtwarzanie filmów i seriali w serwisach streamingowych. O problemach związanych z dodatkowym wynagrodzeniem za […]

czytaj więcej →

500 milionów euro kary za brak „dobrej wiary” – za co francuski urząd ukarał Google?

Rekordowo wysoką karę w wysokości 500 milionów euro na amerykańskiego giganta technologicznego nałożył w lipcu francuski urząd ds. konkurencji. Jest to największa grzywna, jaką do tej pory wymierzył urząd.  W 2019 roku we Francji zaczął obowiązywać przepis, który nakłada na Google obowiązek wynagradzania wydawców i agencji prasowych za korzystanie z fragmentów ich treści w sekcji […]

czytaj więcej →

“Straszny film”, Youtube i adresy użytkowników – TSUE o prawie autorskim i ochronie danych osobowych

Nieuprawnione przesłanie filmu chronionego prawem autorskim na platformę internetową stanowi naruszenie prawa autorskiego – to nie ulega wątpliwości. Sukcesy licznych platform streamingowych mogłyby sugerować, że odbiorcy coraz częściej wybierają legalne źródła kultury. Okazuje się jednak, że w dalszym ciągu ogromną popularnością cieszą się serwisy do pobierania tzw. torrentów oraz udostępnianie filmów na portalu YouTube. To właśnie nielegalne udostępnienie filmów […]

czytaj więcej →

Polska niepokoi się o wolność słowa – czy przepisy unijnej dyrektywy mogą naruszać Kartę Praw Podstawowych?

W maju 2019 roku Polska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę, w której domagała się uznania art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, znanej szerzej jako “Dyrektywa o prawach autorskich” albo wśród jej przeciwników – „ACTA 2”, za nieważną. Co takiego jednak nie spodobało się Polsce […]

czytaj więcej →