Kim jesteśmy i co robimy

Kancelaria prowadzona jest przez adwokatkę Emilię Barabasz.

Świadczymy usługi w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz komercjalizacji badań naukowych, a także obsługi projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Przygotowujemy i negocjujemy wszelkie umowy, w szczególności w zakresie własności intelektualnej.

Zajmujemy się ochroną dóbr osobistych. Doradzamy w sprawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty w celu zgodności z RODO procesów w organizacji.

Opracowujemy kodeksy etyki, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla organizacji i przedsiębiorców.

W zakresie obsługiwanej tematyki prowadzimy cywilne postępowania sądowe, postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne.

Prawa człowieka to nasza pasja. Zajmujemy się zagadnieniami równościowymi, szczególnie prawami osób LGBT+ w Polsce, a także dostępem do informacji publicznej.

Pracujemy w języku polskim, angielskim i francuskim.

Komu możemy pomóc

Instytucje kultury

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
prawo zamówień publicznych
prawo administracyjne
prawo pracy
finanse publiczne
dostęp do informacji publicznej
prawo antydyskryminacyjne
kontrakty

Obsługujemy samorządowe instytucje kultury w pełnym zakresie ich działalności. Uczestniczymy w każdym etapie produkcji i eksploatacji wydarzeń kulturalnych, doradzając szczególnie w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ponadto świadczymy bieżącą obsługę tych podmiotów, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Świadczymy także doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Reprezentujemy instytucje kultury w procesach cywilnych i administracyjnych.

Przedsiębiorcy

prawo cywilne
prawo spółek
fundusze europejskie
prawa własności intelektualnej
komercjalizacja badań naukowych
kontrakty
prawo pracy
prawo antydyskryminacyjne

Przedsiębiorcom doradzamy w bieżących sprawach i w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej. Mamy doświadczenie w zakładaniu i rejestrowaniu, a także likwidacji spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważną grupą przedsiębiorców, której świadczymy usługi, są firmy działające w zakresie praw własności intelektualnej: wytwórnie muzyczne, domy produkcyjne i agencje reklamowe rynku kultury. Obsługujemy w zakresie prawnym procesy komercjalizacji badań naukowych. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Organizacje pozarządowe

prawo cywilne
fundusze europejskie
prawa człowieka i obywatela
dostęp do informacji publicznej
prawo antydyskryminacyjne
prawo pracy

Organizacjom pozarządowym pomagamy w ich zakładaniu i rejestracji, a także likwidacji. Doradzamy w bieżących sprawach, sporządzamy umowy partnerskie, negocjujemy warunki umów ze sponsorami. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Twórcy i artyści

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
kontrakty
prawo karne w zakresie prawa autorskiego

Przygotowujemy umowy pomiędzy twórcami lub artystami a instytucjami kultury, wytwórniami muzycznymi i wydawcami. Sporządzamy umowy pomiędzy artystami, menedżerami i agencjami. Negocjujemy warunki umów. Reprezentujemy twórców i artystów w postępowaniach sądowych – cywilnych i karnych – o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej na rynku polskim i zagranicznym, a także w branży filmowej i reklamowej. Usługi świadczymy również w języku angielskim i francuskim.

Nasi klienci
My w mediach

adw. Emilia Barabasz / wywiad dla Polityki

Martyna Krzysztofińska / artykuł dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wywiad dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / artykuł dla Kultury Użytecznej

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Balkan Insight

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Gazety Wyborczej

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / artykuł dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Aftenposten (Norwegia)

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / wywiad w TOK.FM [PODCAST]

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS