Emilia Barabasz Attorney

Emilia started gathering experience in Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Law Firm in 2004 and established her own law office in Warsaw in 2010. She has been a member of the District Bar Association in Warsaw since 2009, and passed the bar exam in 2012. Her practice centres on copyright and related rights, law of obligations, non-profit sector issues and public procurement. She advises cultural institutions, authors, artists and other entities active in the fields of culture, art and science.

A graduate of Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, Emilia’s MA thesis in human rights was supervised by Professor Mirosław Wyrzykowski and was defended in 2004. Simultaneously, she earned her BA at the Faculty of Political Science and Journalism at the University of Warsaw, with a specialization in European integration. She graduated with honours under the supervision of Professor Zofia Sokolewicz.

Emilia is a member of the Women’s Affairs Workgroup (Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej) at the Polish Bar Council and a Secretary of the Human Rights Group at the District Bar Council in Warsaw. She provides pro bono services for the Polish Society of Anti-Discrimination Law.

She is a co-author of a report “Analysis and assessment of legislative actions of the Republic of Poland’s authorities in the period from the beginning of the Sejm VIII (i.e. November 12, 2015) until the end of 2017, in terms of their compliance with the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.”

She teaches copyright and related rights at the New Theatre Practices Lab at SWPS University in Warsaw.

She works in Polish and English.

Agnieszka Gargas-Zielińska Legal counsel

Prawo autorskie i prawa pokrewne, dostęp do informacji publicznej, RODO, prawo gospodarcze, prawo spółek

Radczyni prawna w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2020 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W ramach wymiany naukowej Erasmus+ w trakcie studiów ukończyła semestr na Université Paris-Est-Créteil, stypendystka stypendium Rektora UŚ dla najlepszych studentów, organizatorka i uczestniczka konferencji naukowych. W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Doświadczenie zdobywała w katowickich i warszawskich kancelariach prawnych.
Od lat aktywnie działa społecznie w organizacjach pozarządowych, w szczególności zajmujących się tematyką miejską i społeczna kontrolą działalności organów samorządu. Współpracuje pro bono z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.

Pracuje w języku francuskim i angielskim.

Martyna Krzysztofińska Legal counsel trainee

komercjalizacja badań naukowych, fundusze europejskie, praw autorskie i prawa pokrewne, prawa człowieka

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła z wyróżnieniem, w pracy magisterskiej łącząc zainteresowanie prawami człowieka i prawem Unii Europejskiej. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała studiując na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu oraz odbywając staż w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Brukseli, gdzie współorganizowała i brała udział w licznych oficjalnych wydarzeniach na szczeblu europejskim dotyczących m.in. zagadnień niedyskryminacji, praworządności i ochrony działaczy na rzecz praw człowieka.

Działa w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce, gdzie pełni funkcję Koordynatorki Programu „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog”, realizując projekty z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i dyplomacji. Absolwentka anglojęzycznej specjalizacji Organizacje Międzynarodowe w ramach Europejskiej Akademii Dyplomacji,

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej, w szczególności obsługą prawną projektów B+R finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, kontraktami prawno-autorskimi i obsługą instytucji kultury.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Antonina Dębska aplikantka adwokacka

dobra osobiste, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona danych osobowych, prawa człowieka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka adwokacka.

Studentka studiów podyplomowych “Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pt. “Oddziaływanie ochrony praw człowieka na system ochrony dóbr osobistych” przygotowywaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Janiszewskiej.

Współzałożycielka i wieloletnia Prezeska Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Współtwórczyni cyklu spotkań „Na gruncie Uniwersytetu”. Odbywała praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się ochroną dóbr osobistych, prawem autorskim i ochroną danych osobowych.

Koordynowała i realizowała projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i praw człowieka. Realizowała projekty w ramach programów „Młodzież w działaniu”, „Erasmus+” i „Korpus Solidarności”. Współpracowała m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Schumana.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z przedstawicielami branży kreatywnej, agencjami eventowymi i marketingowymi.

W ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW studiuje również dziennikarstwo i medioznawstwo spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

Pracuje w języku polskim i angielskim.