• pl
 • en
 • 500 milionów euro kary za brak „dobrej wiary” – za co francuski urząd ukarał Google?

  19 kwietnia 2023 Agnieszka Gargas-Zielińska

  Rekordowo wysoką karę w wysokości 500 milionów euro na amerykańskiego giganta technologicznego nałożył w lipcu francuski urząd ds. konkurencji. Jest to największa grzywna, jaką do tej pory wymierzył urząd. 

  W 2019 roku we Francji zaczął obowiązywać przepis, który nakłada na Google obowiązek wynagradzania wydawców i agencji prasowych za korzystanie z fragmentów ich treści w sekcji „wiadomości”. W odpowiedzi na nałożenie na koncern takiego obowiązku, Google zaprzestał ich wyświetlania, co zostało odczytane jako naruszenie pozycji dominującej.  

  W związku ze sporem, jaki wywiązał się pomiędzy grupą wydawców a amerykańską firmą w 2020 roku, francuski regulator nałożył na Google, w drodze decyzji, obowiązek podjęcia negocjacji w „dobrej wierze”, opartych na obiektywnych, transparentnych i niedyskryminujących kryteriach oraz dostarczenia wydawcom transparentnych informacji dotyczących ich wynagrodzenia. Rok później, francuski Urząd uznał, że decyzja nie została wykonana oraz ponownie nakazał Google przedstawić wydawcom i agencjom ofertę wynagrodzenia za aktualne korzystanie z ich chronionych treści w terminie dwóch miesięcy, pod karą do 900 000 euro za dzień opóźnienia. 

  W ocenie l’Autorite de la concurrence, Google nie negocjował z wydawcami francuskiej prasy w „dobrej wierze”.

  ul. Puławska 39 lok. 78
  (I p., wejście od dziedzińca)
  02-508 Warszaw​a

   

  t/f: +48 (22) 115 76 09
  biuro@emiliabarabasz.pl

  Kancelaria Adwokacka
  Emilia Barabasz
  NIP: 526-234-67-88

   

  Rachunek bankowy:
  65 1050 1038 1000 0090 8213 1005

  Copyright © Kancelaria Adwokacka Emilia Barabasz, 2023
  Projekt: Marianna Wybieralska
  Programowanie: Michał Sepioło